Cấu hình electron của nguyên tử X là...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cấu hình electron của nguyên tử X l...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cấu hình electron của nguyên tử X là [Ar]3d64s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

  • A. chu kỳ 4, nhóm VIIIB.
  • B. chu kỳ 4, nhóm IIA.
  • C. chu kỳ 4, nhóm VIB.
  • D. chu kỳ 4, nhóm IIB

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

X có phân lớp 4s → X thuộc chu kì 4
X có nhóm d, tổng số e trên lớp d và lớp ngoài cùng = 6+2 = 8
⇒ X thuộc nhóm VIIIB

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP