Chất nào sau đây vừa có tính oxi...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa,...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

  • A. ozon.
  • B. sắt.
  • C. lưu huỳnh.
  • D. flo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Lưu huỳnh là chất có số oxi hóa trung gian giữa số oxi hóa thấp nhất và cao nhất

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP