Cho Cu dư tác dụng với dung dịch...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho Cu dư tác dụng v...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 được dung dịch X . Cho Fe dư vào dung dịch X được dung dịch Y . Dung dịch Y chứa :

A. Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP