Lên men m gam glucozơ với hiệu suất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam glucoz...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng ban đầu. Giá trị của m là

A. 13,5. B. 30,0. C. 15,0. D. 20,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bà i tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP