Hợp chất hữu cơ X có công thức...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Hợp chất hữu cơ X có công thức ph...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H11N, X tan được trong axit. Cho X tác dụng với HNO2 tạo ra hợp chất Y có công thức phân tử C8H10O. Đun nóng Y với dung dịch H2SO4 đặc tạo ra hợp chất Z. Trùng hợp Z thu đuợc polistiren. Số đồng phân của X thỏa mãn là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cool

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP