Phân tử khối trung bình của polietilen X...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Phân tử khối trung bình của polie...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là:

  • A. 17.000
  • B. 15.000
  • C. 12.000
  • D. 13.000

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

PE là (CH2-CH2)n có M = 420000 = 28n
⇒ n = 15.000 (hệ số polime hóa)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP