Trùng hợp 5 6 lít C2H4 đktc nếu...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nế...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

  • A. 4,3 gam.
  • B. 5,3 gam.
  • C. 7,3 gam.
  • D. 6,3 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nC2H4 pứ =0,25.0,9=0,225
⇒mpolime=mC2H4pứ = 0,225.28 = 6,3 g

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP