Cho các polime sau: tơ nilon-6 6 poli...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho các polime sau: tơ nilon-6,6;...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

  • A. 7
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ nitron, cao su buna.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP