Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Phân tử khối trung bình của xenlu...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1 620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n

  • A. 10000
  • B. 8000
  • C. 9000
  • D. 7000

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

n=1620000/162=10000

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP