PS là sản phẩm của phản ứng trùng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime PS là sản phẩm của phản ứng trùng...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

PS là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:

  • A. CH2=CH2
  • B. CH2=CHCl
  • C. C6H5CH=CH2
  • D. CH2=CH−CH=CH2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP