Cao su lưu hóa chứa khoảng 2%S Biết...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cao su lưu hóa chứa khoảng 2%S. B...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cao su lưu hóa chứa khoảng 2%S. Biết cứ k mắt xích isopren lại có một cầu nối -S-S- và S đã thay thế H trong nhóm -CH2- của cao su. Gía trị của k là:

  • A. 46
  • B. 48
  • C. 23
  • D. 24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Cứ k mắt xích (C5H8) + 2S

C5kH8k + 2S → C5kH8k-2S2

%mS=64/(68k+(64−2))=0,02

=> k = 46

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP