Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xíc...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là:

  • A. 12500 đvC
  • B. 62500 đvC
  • C. 25000 đvC
  • D. 62550 đvC

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Khối lượng của 1 mắt xích là: M = 62,5

Khối lượng của đoạn mạch gồm 1000 mắt xích = 62,5.1000 = 62500 (đvC)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP