Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- Phản ứng: (C2H3Cl)n + Cl2 → C2nH3n-1Cln+1 + HCl

Ta có : %Cl=(35,5(n+1))/(12.2n+3n−1+35,5(n+1)) = 0,6667

⇒n=2 Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP