Glucozo và fructozo đều A có nhóm -CHO...

Chương 2: Cacbohiđrat Glucozo và fructozo đều A. có nhóm -CHO trong p...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Glucozo và fructozo đều

A. có nhóm -CHO trong phân tử

B. thuộc loại đisaccarit

C. có nhóm C6H10O5

D. có phản ứng tráng bạc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP