Có các chất sau: tơ capron tơ lapsan...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Có các chất sau: tơ capron; tơ la...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Có các chất sau: tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

  • A. 5.
  • B. 3.
  • C. 6.
  • D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Các chất trong phân tử có chứa nhóm NH-CO-: tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon – 6,6; protein ; sợi bông.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP