Phát biểu nào sau đây sai? A Trong...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào sau đây sai? A. Trong dung dịch, ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong dung dịch, glucozo và fructozo đều hòa tan được Cu(OH)2

B. Glucozo và saccarozo đều có phản ứng tráng bạc

C. Glucozo và saccarozo đều là cacbohidrat

D. Glucozo và fructozo là đồng phân của nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A đúng vì cả 2 đều là poliancol nên có khả năng tác dụng với Cu(OH)2

B sai vì chỉ có Glucozo có nhóm -CHO mới có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

C,D đúng

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP