Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1 3-đien...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Khi tiến hành đồng trùng hợp buta...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc tác Na thu được một loại cao su buna-S. Cứ 42 gam cao su buna-S phản ứng hết với 32 gam Br2 trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-dien và stiren trong cao su buna-S là

  • A. 1:2
  • B. 3:5
  • C. 1:3
  • D. 2:3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CT polime có dạng : [CH2-CH=CH-CH2]n[CH2-CH(C6H5)]m

nBr2= npi= nC4H6 =32/160=0,2 mol

=> ncaosu = 0,2/n (mol)

=> Mcaosu = 210n = 54n + 104m

=> n : m = 2 : 3

Đáp án đúng: D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP