Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên...

Chương 2: Cacbohiđrat Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. T...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

  • A. Tơ nitron.
  • B. Tơ tằm.
  • C. Tơ nilon-6,6.
  • D. Tơ nilon-6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP