Tổng hệ số các số nguyên tối giản...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

  • A. 8.
  • B. 10.
  • C. 11.
  • D. 9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Cu+ 4HNO3 đặc nóng → Cu(NO3 )2 +2NO2 + 2H2O

Tổng hệ số tất cả các chất trong phương trình là: 1+4+1+2+2=10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP