Kim loại nào sau đây phản ứng được...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Kim loại nào sau đây phản ứng được vớ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

  • A. Ag
  • B. Fe
  • C. Cu
  • D. Al

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Al + NaOH + H2O ----> NaAlO2 + 3/2 H2

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP