Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm H...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trộn 100 ml dung dịch có pH=1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a
(mol/l), thu được 200 ml dung dịch có pH=12. Giá trị của a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n(bazo ban đầu)= n(bazo dư) + n(bazo pư)= 0.2.0.01+0.1.0.1=0.012

vậy a=0.12M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP