Al và Cr giống nhau ở đặc điểm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Al và Cr giống nhau ở đặc...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Al và Cr giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

  • A. Cùng tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra hợp chất có công thức dạng Na[M(OH)4] (hay NaMO2).
  • B. Cùng bị thụ động trong dung dịch nước cường toan.
  • C. Cùng tác dụng với khí clo tạo ra muối có dạng MCl3.
  • D. Cùng tác dụng với HCl tạo ra muối có mức oxi hóa là +3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP