Chất nào sau đây không tham gia phản...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Chất nào sau đây không tham gia p...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

  • A. CH3 –CH3
  • B. CH2=CH–Cl
  • C. CH2=CH2
  • D. CH2=CH–CH2 =CH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Muốn tham gia phản ứng trùng hợp trong phân tử phải chứa liên kết pi (π)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP