X là hỗn hợp 2 este đơn chức...

Chương 1: Este - Lipit X là hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi cùng một...

0
Chương 1: Este - Lipit

X là hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi cùng một ancol với 2 axit liên tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn 17,9 gam X được 0,85 mol CO2 và 0,65 mol H2O. Công thức phân tử 2 este trên là:

  • A. C4H6O2 và C5H8O2
  • B. C4H4O2 và C5H6O2
  • C. C4H8O2 và C5H10O2
  • D. C5H8O2 và C6H10O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CxHyO2 → xCO2 + y/2 H2O

gọi số mol của X là a, ta có:

ax= 0,85 <1>

ay/2= 0,65 <2>

(12x+y+32).a=17,9 <3>

từ <1.>,<2>,<3> ta có

a=0,2 ; x=4,25; y=6,5

⇒4 < x=4,25 < 5;

6 < y=6,5 < 8

vậy 2 este là C4H6O2;C5H8O2

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP