Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là:

  • A. CH3COONa và CH3OH
  • B. C2H5COONa và C2H5OH
  • C. CH3COONa và C2H5OH
  • D. C2H5COONa và CH3OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

CH3COOC2H5 + NaOH →CH3COONa + C2H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP