Este etyl fomiat có công thức là A...

Chương 1: Este - Lipit Este etyl fomiat có công thức là A. CH3COOCH3...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este etyl fomiat có công thức là

  • A. CH3COOCH3.
  • B. HCOOC2H5.
  • C. HCOOCH=CH2.
  • D. HCOOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP