Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần...

Chương 1: Este - Lipit Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lầ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 50 kg poli (metyl metacrylat) là bao nhiêu? Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%:

  • A. 53,75 kg và 20 kg
  • B. 88,9 kg và 15 kg
  • C. 107,5 kg và 40 kg
  • D. 177,8 kg và 30 kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH ⇔ CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

neste=0,5kmol maxit=(86.0,5)/0,8 = 53,75kg

mancol=(32.0,5)/ 0,8 = 20kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP