Xà phòng hoá hoàn toàn m gam este...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hoá hoàn toàn m gam este A bằng NaOH ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam este A bằng NaOH vừa đủ được ancol B và 1,091m gam muối khan. Vậy A có công thức phân tử là:

  • A. CH3COOCH3
  • B. C2H5COOCH3
  • C. CH3COOC2H5
  • D. C2H5COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

RCOONa / RCOOR′ =(1,091m)/m=1,091

R' là CH3 (R' = 15 < 23)

⇒(R + 67) / (R+ 59)=1,091 ⇒ R=29

R là C2H5- ⇒ C2H5COOCH3

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP