Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit th...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của este đó là:

  • A. HCOOCH2CH=CH2
  • B. HCOOC(CH3)=CH2
  • C. CH2=CHCOOCH3
  • D. HCOOCH=CHCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

HCOOCH=CHCH3 + H2O → HCOOH + CH3CH2CHO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP