Đường saccarozơ đường mía thuộc loại saccarit nào?...

Chương 2: Cacbohiđrat Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào?
A. Monosaccarit B. Đisaccarit
C. Polisaccarit D. Oligosaccarit

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

B Đisaccarit

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP