Cho m gam tinh bột lên men để...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol et...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

  • A. 1054,7.
  • B. 949,2.
  • C. 765,5.
  • D. 759,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các giai đoạn của quá trình: C6H10O5 → C6H12O6 → 2CO2
⇒ Theo lý thuyết, lượng tinh bột cần thiết sẽ là:
nC6H10O5 =1/2 nCO2=1/2 nCaCO3=3,75 mol
Tuy nhiên do hiệu suất chỉ là 80% nên thực tế cần phải dùng lượng nhiều hơn.
⇒m=mC6H10O5 ly thuyet / (80%×80%) = 949,2 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP