Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng:...

Chương 1: Este - Lipit Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng: ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng:

  • A. CaCO3.
  • B. AgNO3.
  • C. H2O.
  • D. Dung dịch Br2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do HCOOCH3 có nhóm CHO nên có khả năng phản ứng tráng bạc, điều mà CH3COOC2H5 không có.,

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP