Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X...

Chương 1: Este - Lipit Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các este đồn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các este đồng phân cần 27,44 lít O2 (đktc) thu được 23,53 lít CO2và 18,9 g H2O. Số este chứa trong X là:

  • A. 9.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có nCO2 = 1,05 mol ; nH2O = 1,05 mol; nO2 = 1,225 mol
⇒ Bảo toàn O: nO(X) = 0,7 mol
⇒ Trong X có nC : nH : nO = 1,05 : 2,1 : 0,7 = 3 : 6 : 2
⇒ Do số mol CO2 và H2O bằng nhau nên este no đơn chức
⇒ X chỉ có thể là C3H6O2
⇒ X có 2 CTCT là: HCOOC2H5; CH3COOCH3

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP