Xà phòng hoá 22 2g hỗn hợp hai...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dung
vừa hết 200ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là
A. 0,5M B. 1,0M C. 1,5M D. 2,0M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

neste=22,2/74=0,3mol⇒CM(NaOH)=0,3/0,2=1,5M.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP