Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Tiến hành các thí nghiệm ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho gang tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3

(c) Cho Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4

(d) Cho Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

(e) Cho Al và Fe tác dụng với khí Cl2 khô.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa học là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) có cặp điện cực Fe-C

b) không có

c)có cặp điện cực Al-Cu

d) có cặp điện cực Fe- Cu

e) không có

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP