Đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 1 hợp chất ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ thu được Co2 và H2O có tỉ lệ thể tích là 6:5.5. Tìm ctpt biết M =342 bài này làm tn ạ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

6:5,5=12:11 => C=12;H=22;O=X. M=342 =>X=11 => sacarozo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP