Giúp vs mn ơi Hỗn hợp A gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Giúp vs mn ơi Hỗn hợp A ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Giúp vs mn ơi
Hỗn hợp A gồm Fe, FeO , Fe3O4 trộn với nhau theo tỉ lệ về khối lượng 7:3,6:17,4 . Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dung dịch HCl thu được dung dịch B .Lấy 1/2 dung dịch B cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa C . Lấy 1/2 dung dịch B cho khí Cl2 đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , đun nóng thêm NaOH tới dư, thu được kết tủa D.
Kết tủa C và D có khối lượng chênh lêch nhau 1,7 gam . Nung D+C trong không khí thì thu được m gam chất rắn E . Viết các phương trình phản ứng . Tính khối lượng các chất trong A và tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Theo tỉ lệ kl tính đc tỉ lệ mol là 2.5 : 1 : 1.5
Hoá tan bằng HCl nên coi như Fe3+ ko bị khử bởi Fe
=> tỉ lệ Fe2+ : Fe3+ = 5:3
Mol ỌH chênh lệch = mol Fe2+ trong 1/2 B = 0.1mol
=> Fe3+ = 0.06mol
=> trong hh đầu Fe3O4 = 0.06. FeO= 0.04 Fe= 0.1
m = (0.1+0.04+0.06*3)/2*160=25.6g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP