Cho m gam hỗn hợp X gồm hai...

Peptit - Protein Cho m gam hỗn hợp X gồm hai α-aminoaxit cùng số mol,...

0
Peptit - Protein
Cho m gam hỗn hợp X gồm hai α-aminoaxit cùng số mol, đều no mạch hở,có 1 nhóm amino và một nhóm cacboxyl tác dụng với dung dịch chứa 0,44 mol HCl được dung dịch Y. Y tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 0,84 mol KOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch KOH dư thấy khối lượng bình tăng 65,6 gam. CTCT 2 chất trong X là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
fdfđfd

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP