Hỗn hợp X chứa ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa ba pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa ba peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và este của a-amino axit. Đun nóng 0,4 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol Y có số mol là 0,25 và hỗn hợp Z gồm 3 muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy toàn bộ Z với O2 vừa đủ thu được CO2, N2, 27,9 gam H2O và 31,8 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng muối của Ala trong hỗn hợp Z là A. 26,4% B. 8,8% C. 13,2% D. 17,6%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,3 —> nZ = 0,6 nEste = nY = 0,25 —> nPeptit = nX – nY = 0,15 —> Este không thể nhiều hơn 1 chức —> Số N trung bình của peptit = (0,6 – 0,25)/0,15 = 2,33 —> Trong X phải chứa dipeptit. Z có dạng CnH2nNO2Na (0,6 mol) —> Số H = 2n = 2nH2O/nZ = 31/6 —> n = 31/12 —> nC = 0,6n = 1,55 Đặt p số C của peptit và e là số C trong gốc axit của este —> nC = 0,15p + 0,25e = 1,55 —> 3p + 5e = 31 Do e chỉ lấy các giá trị 2, 3, 5 nên p = 7 và e = 2 là nghiệm duy nhất. —> X chứa Gly-Val (u mol) và (Gly)2(Ala) (v mol) (Peptit thứ 3 là một trong những đồng phân của 2 peptit này). Este là NH2-CH2-COOR’ (0,25 mol) nPeptit = u + v = 0,15 nZ = 2u + 3v + 0,25 = 0,6 —> u = 0,1 và v = 0,05 Z gồm có: GlyNa: 0,45 AlaNa: 0,05 —> %AlaNa = 8,8% ValNa: 0,1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP