Công thức nào sau đây của pentapeptit A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Công thức nào sau đâ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau? Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α- amino axit là: 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. Thủy phân không hoàn toàn A, ngoài thu được các amino axitthì còn thu được 2 đipeptit: Ala-Gly ; Gly-Ala và 1 tripeptit Gly-Gly-Val. A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. B. Gly- Gly-Ala-Gly-Val. C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. D. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong A có 3 mắt xích Gly, 1 mắt xích Ala và 1 mắt xích Val. Trong A chứa các đoạn nhỏ Ala-Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. A là: Gly-Ala-Gly-Gly-Val

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP