Thủy phân hoàn toàn 0 15 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 este đều no, mạch hở trong dung dịch NaOH dư đun nóng thì thu được dung dịch chỉ chứa một muối và phần hơi chỉ chứa một chất hữu cơ. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng X trên thì thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng este có khối lượng mol lớn hơn trong X là: A. 39,27 B. 45,63 C. 51,24 D. 55,22

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Số C = nCO2/nX = 2,67 —> Trong X chứa HCOOCH3 (x mol) Do xà phòng hóa chỉ thu được 1 muối và 1 ancol nên este còn lại là (HCOO)3CH (y mol) nX = x + y = 0,15 nCO2 = 2x + 4y = 0,4 —> x = 0,1 và y = 0,05 —> %(HCOO)3CH = 55,22% Chú ý: (HCOO)3CH + 4NaOH —> 4HCOONa + 2H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP