X Y Z MX...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z (MX

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX X, Y, Z không quá 3 chức —> F chứa CH3OH, C2H4(OH)2, C3H8(OH)3 Vôi tôi xút tạo H2 duy nhất nên: X là HCOOCH3 (x mol) Y là (HCOO)2C2H4 (y mol) Z là (HCOO)3C3H5 (z mol) nO2 = 1,5x + 2,5y + 3,5z = 0,385 nH2O = 2x + 3y + 4z = 0,47 mX = 60x = 30,44%(60x + 118y + 176z) —> x = 0,09; y = 0,03; z = 0,05 —> %Y = 19,95%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP