Cho a gam hỗn hợp kim loại gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam hỗn hợp ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a gam hỗn hợp kim loại gồm K, Ba vào nước thu được dung dịch A và 0,25 mol H2. Cho 0,3 mol HCl vào dung dịch A thì thu được dung dịch B. Sục từ từ 0,2 mol CO2 vào dung dịch B thì thu được hỗn hợp C. Cô cạn hỗn hợp C và nung tới khối lượng không đổi thu được 37,275 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của a là A. 23,9 B. 25,1 C. 12,8 D. 23,7 vietvivu124 trả lời 13.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,25 —> nOH- = 0,5 nHCl = 0,3 —> nH+ = 0,3 —> Dung dịch B có chứa nOH- dư = 0,2 Sục 0,2 mol CO2 vào B —> Dung dịch C chứa K+ (x), Ba2+ (y), Cl- (0,3), HCO3- (0,2) Bảo toàn điện tích: x + 2y = 0,5 (1) Khi cô cạn: 2HCO3- —> CO32- + CO2 + H2O ……………….0,2……………0,1 Khi nung chỉ có phần CO32- trong BaCO3 bị phân hủy tiếp. TH1: y < 0,1 CO32- —> O2- + CO2 y…………….y m rắn = 39x + 137y + 0,3.35,5 + 16y + 60(0,1 – y) = 37,275 (2) (1)(2) —> x = 0,35 và y = 0,075, thỏa mãn điều kiện y < 0,1. —> a = 39x + 137y = 23,925 TH2: y > 0,1 CO32- —> O2- + CO2 0,1…………0,1 m rắn = 39x + 137y + 0,3.35,5 + 16.0,1 = 37,275 (3) (1)(3) —> x = 0,3127 & y = 0,0936: Không thỏa mãn điều kiện y > 0,1, loại.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP