Hỗn hợp M gồm Al Al2O3 Fe3O4 CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm Al, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam M nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn N và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ N trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16,75. Giá trị của m là: A. 96,25. B. 117,95. C. 80,75. D. 139,50.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO(M) = 35,25.20,4255%/16 = 0,45 mol Khí X gồm CO2 (0,15) và CO dư (0,15) —> nO(N) = 0,45 – 0,15 = 0,3 Khí Z gồm NO (0,15) và N2O (0,05) m muối = m kim loại + mNO3- ⇔ m muối = (35,25 – 0,45.16) + 62(0,15.3 + 0,05.8 + 0,3.2) = 117,95

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP