Cho 4 32 gam Mg tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,32 gam Mg tác ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,32 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,792 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = 0,18 và nNO = 0,08 Bảo toàn electron: 2nMg = 3nNO + 8nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,015 —> m muối = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 27,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP