Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X (không chứa chức khác) bẳng 0,85 mol O2 (dư) thu được 1,1 mol hỗn hợp khí và hơi Y, dẫn Y đi qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 5,4 gam. Nếu cho 0,1 mol X phản ứng với dung dịch NaOH dư thì có 0,2 mol NaOH phản ứng và dung dịch thu được chứa m gam muối. Giá trị của m: A. 12,0 gam B. 18,4 gam C. 8,2 gam D. 8,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP