Hòa tan hoàn toàn 12 03 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 12...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 12,03 gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, Al, Zn vào dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,01 mol khí SO2; 0,0075 mol khí H2S; 0,005 mol khí NO và 0,01 mol khí N2. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNO3- = ne = 3nNO + 10nN2 = 0,115 nSO42- = ne/2 = (2nSO2 + 8nH2S)/2 = 0,04 —> m muối = 12,03 + 0,115.62 + 0,04.96 = 23 (Chú ý: Nếu axit dư thì thực tế khối lượng muối nằm trong 1 khoảng)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP