Cho 44 8 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 44,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 44,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thấy X tan hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 4,48 lit khí H2 (đktc). Cho X vào 500 ml dung dịch HNO3 xM thu được V lít khí NO (đktc) và 3,2 gam kim loại không tan và dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam muối khan. Biết dung dịch Y không thể hòa tan được Cu kim loại. Các giá trị x, V, m lần lượt là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,2 —> nFe = 0,2 Y không hòa tan được Cu nên Y không chứa Fe3+. Bảo toàn electron —> nCu = nFe2O3 = a —> 64a + 160a + 0,2.56 = 44,8 —> a = 0,15 X với HNO3 —> nCu dư = 0,05 Phần X phản ứng gồm Fe (0,5), Cu (0,1), O (0,45) Bảo toàn electron: 2nFe + 2nCu = 2nO + 3nNO —> nNO = 0,1 —> V = 2,24 lít nHNO3 = 4nNO + 2nO = 1,3 —> x = 2,6M m muối = mFe(NO3)2 + mCu(NO3)2 = 108,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP