Hỗn hợp X gồm các chất Y C3H10N2O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm các ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm các chất Y (C3H10N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 28,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,12 mol hỗn hợp khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Mặt khác, 28,08 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, t0 thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là: A. 38,85. B. 36,54. C. 42,9 . D. 37,65.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y là CH3-NH3-OOC-COO-NH4 Z là Gly-Gly nCH3NH2 + nNH3 = 0,12 —> nY = 0,06 mX = 28,08 —> nZ = 0,15 Cho X tác dụng với HCl dư thu được các chất hữu cơ là: NH3Cl-CH2-COOH: 0,3 CH3NH3Cl: 0,06 HOOC-COOH: 0,06 —> m = 42,9 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP