Cho 78 7 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 78,7 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 78,7 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Fe, FeO, Zn, trong đó có 37,6% khối lượng của Mg(NO3)2. Nung X một thời gian thu được 2,52 lít (đktc) hỗn hợp khí NO2, O2 (có tỉ lệ mol 8 : 1) và hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan vừa hết Y cần dùng vừa đủ 1 kg dung dịch NaHSO4 24,6% thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và hỗn hợp khí gồm 0,25 mol NO, 0,1 mol H2. Nồng độ phần trăm của Fe2(SO4)3 trong dung dịch Z gần nhất với A. 3,5% B. 2,8% C. 7,6% D. 9,1%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP